Prijavi se
Igraj in igraj tudi na Facebooku.

Prednosti glasbe v zgodnjem otroštvu
Zgodnja, otroku prilagojena glasbena izkušnja ima številne, znanstveno podprte pozitivne vplive na otrokov celostni razvoj. Z glasbeno vzgojo v predšolskem obdobju otroku ne le spodbujamo glasbene nadarjenosti, temveč mu odpiramo možnosti za boljši jezikovni, kognitivni, socialni, emotivni, intelektualni in estetski razvoj. Z glasbenim ustvarjanjem tako pridobivajo otroci spretnosti tudi na mnogih drugih področjih.

Poslanstvo igrajinigraj glasbenih uric
-Spodbujati v otroku veselje in sproščenost do glasbe
- Približati otrokom svet glasbe na zabaven in igriv a hkrati poučen pristop
- S petjem, gibanjem, igranjem na ritmične inštrumente in z glasbenimi igricami spodbujati otrokovo domišljijo in ustvarjalnost
- Z glasbenimi dejavnostmi prispevati k otrokovemu spoznavnemu in gibalnemu razvoju

Izdelava: iti.si